x 

Over zonnebanken

Uit het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde

Stukjes uit het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde:

"De ruime aandacht voor het melanoom van de huid, zoals men die heden in de literatuur aantreft, is begrijpelijk indien men de mondiaal sterk gestegen incidentie van deze vorm van huidkanker beziet. De oorzaak van deze stijging gedurende de laatste decennia is onbekend, zoals ook de oorzaak van het cutane melanoom onopgehelderd blijft."

"In de discussie over het ontstaan van het melanoom staat met name in epidemiologische overzichten zonlicht (ultraviolette straling) centraal. De rechtvaardiging hiervan is echter twijfelachtig. Vragen omtrent het gevaar van zonlicht vanuit de bevolking bij monde van de lekenpers eisen van de medische wereld een stellingname. Conclusies over de schadelijke werking van zonlicht moeten, voor wat betreft het melanoom, naar onze mening met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, vooral met het oog op de daaruit voortvloeiende adviezen voor de bevolking"

Lees het hele stuk: https://www.ntvg.nl/artikelen/zonlicht-en-melanoom/volledig

Mijn Account