x 

Info

Copyright

Copyright
FOTO en TEKST COPYRIGHT REGELS

www.zondagtilburg.nl  is een website van Zondag Zonnevakmensen BV te Rosmalen.
Alle foto's en teksten op www.zondagtilburg.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zondag Zonnevakmensen BV niet worden gereproduceerd, verspreid, bewerkt, tentoon worden gesteld of gepubliceerd, behoudens de volgende uitzonderingen:

Het is toegestaan de foto's en teksten op www.zondagtilburg.nl  voor niet-commercieel privé gebruik te downloaden.
Het gratis delen van foto's en teksten met vrienden op een niet-commerciële website wordt getolereerd zolang de foto's en teksten niet worden bewerkt en voorzien blijven van het eventuele www.zondagtilburg.nl watermerk!
De foto's en teksten blijven altijd intellectueel eigendom van Zondag Zonnevakmensen BV

Contacteer Zondag Zonnevakmensen BV indien u een (digitale) afdruk van een foto commercieel wilt gebruiken of verspreiden.

Overtreders zullen worden gemeld bij hun hosting provider die hun content zal verwijderen. Ook zal door Zondag Zonnevakmensen BV zowel civiel- als strafrechterlijk worden vervolgd wegens inbreuk op het copyright, de gevolgschade en kosten van de rechtsgang!

Mijn Account