x 

Over zonnebanklampen

Alles over zonnebanklampen

Lengte en Wattage

De lengte van de meest voorkomende zonnelamp is 176,5 cm (men spreekt van 1,8M) met een wattage van 100. Hier is ook de meeste keuze in. Er zijn daarnaast ook nog 30cm 50cm 150cm, 190cm en 200cm lampen in diverse vermogens leverbaar. Als lengte en wattage overeenkomen, kan een zonnebanklamp zonder technische problemen vervangen worden door een zonnebanklamp van een ander merk of type. Let er wel op dat bruiningstijden mede afhankelijk zijn van het type lamp en daarom gewijzigd kunnen zijn. Ook de UV-klasse van het apparaat kan gewijzigd zijn.!

De Euro 0,3-norm

Apparaten voor thuisgebruik vallen helemaal niet onder de wettelijke Europese 0,3 norm. Apparaten voor thuisgebruik zijn UV-3 type apparaten. (heeft ondanks de “3” overigens helemaal niets met de 0,3 norm te maken). UV-3-type apparaten vallen altijd ruim binnen de 0,3 norm, mits originele of gelijkwaardige lampen worden gebruikt.


Een 0,3 certificaat wordt nooit bij lampen gegeven, maar bij een voor exploitatie bedoelde professionele zonnebank. Hierbij wordt dan aangegeven welke lampen er in het toestel horen of mogen worden geplaatst.
In het ene apparaat (met bijvoorbeeld 24 lampen) mogen veel sterkere lampen worden toegepast dan in zonnebanken met 40 of 50 lampen. ER BESTAAN DUS HELEMAAL GEEN LAMPEN DIE AAN EEN 0,3 NORM VOLDOEN!
Betekenis van de 0,3-norm: De Europese Unie heeft een eigentijdse veiligheidsnorm voor zonnebanken vastgesteld. Die norm geldt ook voor Nederland. De norm houdt in dat zonnebanken en andere zonneapparatuur niet meer ultraviolet licht (UV-straling) mogen afgeven dan men maximaal krijgt op een mooie zomerdag tussen 12.00 en 14.00 aan de kusten van de Middellandse Zee.
Technisch wordt dit uitgedrukt in de waarde 0,3 watt per m2. Tot voor kort mocht de hoeveelheid ultraviolet licht van zonneapparatuur iets hoger liggen. Op zichzelf was dat niet onveilig als men zich goed hield aan de maximale tijd voor het zonnen, afhankelijk van ieders huidtype. Europese wetenschappers hebben nu bepaald dat die 'Middellandse Zee-zon' het beste en duidelijkste houvast biedt.

UV-A, UV-B en UV-C in zonnebanklampen

Bij de specificaties van zonnebanklampen wordt dikwijls het percentage UV-B aangegeven. Deze waarde wordt berekend door de absolute hoeveelheid UV-B te delen door de absolute hoeveelheid UV-A in deze lamp. Aangegeven wordt dan bijvoorbeeld "1,0% UVB". Deze aanduiding wordt veel gebruikt om de sterkte van een lamp aan te geven, maar zegt daar eigenlijk niets over.
Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk:
Bruiningslamp X geeft minder UV-A dan bruiningslamp Y , maar wel evenveel UV-B. Het gevolg van de berekening UV-B/UV-A is dan dat lamp X een hoger UV-B percentage krijgt. Toch is lamp X natuurlijk minder sterk omdat er gewoon minder UVA uit komt.

Het gevaarlijke UV-C komt niet voor in bruiningslampen.

Levensduur van zonnebanklampen

De opgegeven levensduur van standaard zonnebanklampen is meestal 500 uur. Voor speciale en professionele zonnebanklampen kan de levensduur 800-1000 branduren zijn. De werkelijke levensduur van een zonnebanklamp wordt o.a. bepaald door de koeling van de zonnebank en lampen en de werking van de starters van de zonnebank. Gedurende de levensduur van een bruiningslamp neemt de sterkte geleidelijk af. Gelet op het bovenstaande, is het tijdstip waarop een bruiningslamp versleten is, moeilijk te bepalen aan de hand van een urenregistratie. De opgegeven levensduur wordt zelden bereikt. Ons standpunt is simpel: Wanneer u nog tevreden bent over het resultaat, is de zonnebanklamp nog goed!

Doormeten van zonnebanklampen

De sterkte van bruiningslampen kan gemeten worden. Dezelfde lamp kan in verschillende zonnebanken volledig andere waardes geven. Met kleine goedkope UV-A hand-meters is helaas geen goede absolute waarde te meten, alleen het verschil met vorige metingen. De omstandigheden moeten bij een meting iedere keer gelijk zijn. Het is met een eenvoudige UV-A-meter in praktijk ook onmogelijk om lampen in verschillende zonnebanken te meten en dat met elkaar te vergelijken. Op een testbord met daarop een nieuwe en een gebruikte lamp van hetzelfde type zou eventueel iets af te leiden zijn.
De reden dan metingen van verschillende zonnebanken niet te vergelijken zijn: De meting is afhankelijk van temperatuur (mate van koeling van de zonnebank) onderlinge afstand van de lampen (dichter op elkaar geeft hogere waardes), kwaliteit en vorm van de reflector, dikte en kwaliteit van de acrylplaat, spanning op het stopcontat (kan soms wel 20V verschil inzitten) enz...

Snelbruiners en snelbruinlampen

Een veel gevraagde lamp is de snelbruinlamp of snelbruiner. Wat is eigenlijk een snelbruiner? Er bestaat namelijk geen vaste omschrijving van het begrip “snelbruiner”. Het woord wordt erg veel gebruikt, omdat het dikwijls precies is wat de zonnebankgebruiker horen wil. In werkelijkheid is de snelheid van bruin worden begrenst door je huidtype. Sneller bruin worden dan je huid toelaat kan gewoon niet, met welke lamp dan ook! Het is natuurlijk wel zo dat met sterke zonnebanklampen de tijdsduur onder de zonnehemel of op de zonnebank korter wordt. In die zin is het woord snelbruiner te begrijpen, maar een beter woord zou zijn een "vlug-klaar-lamp" :-) . Mits de bruiningstijden ook werkelijk worden aangepast is een “snelbruiner" niet ongezonder dan een standaard zonnebanklamp”. Bijkomend voordeel:  Vanwege de kortere sessies is hij energiezuiniger en gaat een stuk langer mee.

UV-klasse van zonnebanken en de Europese 0,3-norm

Wanneer een fabrikant een zonnebank op de markt brengt, dan moet die aan een aantal strenge eisen voldoen. Eén van deze eisen is dat een zonnebank voor particulier gebruik aan UV-klasse 3 voldoet. Wanneer een particulier daarna sterkere zonnebanklampen monteert, kan het zijn dat het apparaat hieraan niet meer voldoet. Op zich is dit niet erg als er met de juiste aangepaste bruiningstijden gewerkt wordt. Het gevaar zit hem in de gevolgen van een eventuele storing in de timer. Hierdoor kan iemand die in slaap is gevallen zich ongewild te lang aan UV-licht blootstellen en daardoor verbranden. De gevolgen zijn dan bij sterkere zonnebanklampen natuurlijk veel erger. Nieuwe apparaten (vanaf 1-1-2006) en professionele apparatuur hebben standaard een extra beveiliging om overschrijdingen van de bruiningstijden te voorkomen. Voor professionele apparatuur gelden in Europa sinds de zomer van 2008 strenge eisen op het gebied van UV-output. Deze zogenaamde 0.3-norm begrenst deze zonnebanken tot een maximum vergelijkbaar met een krachtige buitenzon. Particuliere zonnebanken die aan de UV-klasse 3 voldoen (niet te verwarren met de 0,3-norm) zitten daar overigens ruim onder.

Starters voor zonnebanklampen

Starters dienen ervoor om zonnebank-TL-lampen te ontsteken. Een starter is als het ware een schakelaar. Als dit schakelen snel en zonder haperen gebeurt, gaat dit bijna niet ten koste van de levensduur van een zonnebank-TL-lamp. Als een starter versleten of kapot is, kan een bruiningslamp niet aan gaan, gaan knipperen of aan de uiteinden opgloeien. De laatste twee zijn rampzalig voor de levensduur van de lamp. Fabrikanten van lampen zoals Wolff, Cosmedico en Philips adviseren dan ook altijd om starters samen met de bruiningslampen te vervangen.

Prestatie

De prestatie van een zonnehemel of zonnebank is van veel factoren (buiten de zonnebanklampen natuurlijk) afhankelijk. De temperatuur van de bruiningslampen is erg belangrijk. Een evenwichtig gekoeld apparaat presteert beter als een apparaat wat te warm wordt of te koud blijft. De kwaliteit en vorm van de reflector van de zonnebank (bij non-reflector lampen) is ook erg belangrijk. Een gewone bruiningslamp geeft licht aan alle kanten en het is dus belangrijk dat er zoveel mogelijk licht naar de juiste kant wordt gereflecteerd. In reflectormateriaal zit veel kwaliteitsverschil. De afscherming van de lampen door de acrylplaat is ook zo’n factor die een rol speelt. Ook hier zijn weer verschillende kwaliteiten en diktes toegepast. Hoe goed de kwaliteit ook is, een afscherming van acryl houdt minimaal 15% UV tegen.

HPA-lampen

Dit zijn hoge druk gasontladingslampen. Deze kleine HPA-lamp wordt gebruikt in de bekende inklapbare apparaten, zoals de HPA 400 S in de Philips Sunmobile HB850 en HB811 maar ook in een gezichtsbruiner van een zonnebank. De eigenschappen van deze HPA lampen zijn behoorlijk anders als die van de zonnebank-TL. HPA-lampen worden veel heter, en mogen NOOIT gebruikt worden zonder speciale filters. Deze “glazen” filters zorgen er over het algemeen voor, dat de grote hoeveelheid UV-B stralen en zichtbaar licht er voor een flink deel worden uitgehaald. In tegenstelling tot zonnebank-TL-lampen mogen HPA-lampen ook niet met de blote hand worden aangeraakt. De levensduur van deze lampen is meestal 500-750 uur. Wattages lopen uiteen van 250 tot 2000W, maar 400W is het meest voorkomend.

Reflectorlampen

Dit zijn zonnebank-TL-lampen met een ingebouwde reflector. Deze zonnebanklampen worden vooral toegepast in professionele zonnebanken. Het voordeel van deze lampen is dat ze aan een zijde met bijna dubbele intensiteit UV-licht uitstralen en daardoor geen reflector nodig hebben in de zonnebank. Deze lampen zijn alleen maar zinvol indien een zonnebank geen eigen reflector bevat en/of de zonnebanklampen heel erg dicht tegen elkaar aan gemonteerd zitten. (<1,5cm tussenruimte)

Verwijderingsbijdrage en inleveren van oude lampen

Wat is de verwijderingsbijdrage?

Verwijderingsbijdrage is de bijdrage die u betaald op sommige producten zoals een zonnebanklamp. Sinds 13-02-2011 mag dit niet meer apart op de bon worden weergegeven.
U betaald de verwijderingsbijdrage dus nog steeds zonder dat u dit op de bon kunt zien. Dit om te voorkomen dat verkopers adverteren met prijzen zonder verwijderingsbijdrage en die er daarna bij optellen.

De bijdrage dient ervoor om in de toekomst verkochte producten op een verantwoorde wijze te kunnen recyclen zonder de consument daar dan kosten voor te rekenen.
De verwijderingsbijdrage is dus niet bedoeld om de afvoer bij u thuis te bekostigen, maar de recycling beginnend bij een inzamelpunt. In onze winkel in Rosmalen nemen we kosteloos lampen van u in indien u nieuwe bij ons koopt.  Oude lampen kunnen overigens ook kosteloos bij de milieustraat van uw woonplaats ingeleverd worden. Het is vanwege de hoge kosten en breukrisico niet mogelijk om aan een koerier die nieuwe lampen levert de oude retour te geven!

Voor zonnebanklampen zijn de inbegrepen kosten van de verwijderingsbijdrage afgerond € 0,14 per lamp.
Op onze website worden alle prijzen inclusief de verwijderingsbijdrage weergegeven.

Inleveren van uw oude zonnebanklampen.

Wanneer u bij ons in de winkel zonnebanklampen afhaalt, kunnen de oude lampen kosteloos bij ons achtergelaten worden. Als wijzelf de lampen bij u komen monteren nemen wij de oude lampen óók kosteloos mee.
Bij verzending van nieuwe lampen is het helaas niet mogelijk de oude lampen retour te geven i.v.m. de hoge transportkosten. U kunt de lampen dan kosteloos inleveren op een inzamelpunt voor chemisch afval van uw eigen woonplaats ( vindt hier uw inzamelpunt). Uw gemeente krijgt namelijk een vergoeding uit de pot van de door iedereen betaalde verwijderingsbijdragen.

TL-lampen bevatten o.a. een geringe hoeveelheid giftig kwik, breek ze daarom niet en lever ze netjes in bij ons of op de daarvoor bestemde inzamelpunten in uw woonplaats!

Zonnebanklampen kunnen ingeleverd worden op ons winkeladres door uitsluitend onze eigen klanten van zonnebanklampen. Lever de lampen uitsluitend als volgt in: Gebundeld met tape of postelastiek. NIET INDIVIDUEEL VERPAKKEN OF IN HOESJES VAN NIEUWE LAMPEN DOEN!!

Laatst bekeken

Mijn Account